O projekcie

  

               Projekt "5 zmysłów. eMOTION" zakłada zapoznanie osób głuchoniemych, borykających się ze znacznymi ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a także niepełnosprawnych umysłowo z wybranymi aspektami teatru i tańca. Inicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Działalność w ramach „5 zmysłów. eMOTION” ma na celu umożliwić niepełnosprawnym uczestnikom doświadczenia potencjału swojej ekspresji poprzez ruch. Zamierzeniem jest, aby niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych. Projekt "5 zmysłów. eMOTION" ma ambicje, aby wykraczać poza aspekt czysto fizyczny i wskazywać na taniec jako medium ekspresji, nie tylko rozrywki.
               Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie wielu wydarzeń związanych ze sztuką tańca, szczególnie tańca współczesnego, jego teorią i praktyką, począwszy od warsztatów po wykłady i spektakle. Wśród planowanych wydarzeń podkreślić należy warsztaty tańca współczesnego, skierowane do społeczności osób niepełnosprawnych, prowadzone przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych praktyków tańca z całej Polski. Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostanie około 200 warsztatów, które prowadzone będą przez 40 zaproszonych pedagogów. Warsztaty będą się koncentrować na odkrywaniu indywidualnej ekspresji uczestników, rozpoznawaniu ich własnego potencjału ruchowego i rozwijaniu umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy i doświadczeń do rozbudowywania samodzielnej relacji ze sztuką tańca. Ważnymi wydarzeniami będą pokazy, podczas których zaprezentowane zostanę efekty pracy warsztatowej. Finalnym akcentem projektu będzie spektakl, w którym osoby niepełnosprawne zatańczą razem z profesjonalnymi artystami Polskiego Teatru Tańca.
               W ramach projektu odbędzie się także konferencja naukowa, która stanie się platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metafizycznej funkcjonowania człowieka. Będzie to konfrontacja rozważań o tym, co materialne i niematerialne, metafizyczne i fizyczne, a także spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, a także dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych. Planowane są również wydawnictwa naukowe i edukacyjne dotyczące tematyki projektu. Istotnym elementem będzie program współpracy ze studentami
               Głównym celem projektu "5 zmysłów. eMOTION" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób niepłnosprawnych i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest także przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.
               Projekt „5 zmysłów. eMOTION” jest kontynuacją projektów "5 zmysłów. Audiodeskrypcja" - pierwszej w Polsce wystawy sztuk wizualnych połączonej z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, zaadresowanych do osób niewidomych oraz „5 zmysłów. Pauza” - kompleksowego projektu edukacyjnego w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących, zakończonego pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące. Obydwa wydarzenia były jednymi z najbardziej docenionych i najgłośniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych w 2011 i 2012 roku. Partnerem strategicznym realizacji tego pierwszego było Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Pauza” współrealizowana była przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”. Projekt „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” otrzymał prestiżową nagrodę "Sybilla" dla najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji muzealnej w Polsce przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Grand Prix "Izabella" przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najważniejsze w województwie wielkopolskim wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.

 

 

Organizatorzy:

Mecenat:

Sponsorzy:

Partnerzy:

Media:

Media:

Media:

© 2013. Copyright 5 Zmysłów - eMOTION    |    Wszelkie prawa zastrzeżone.    |    Projekt i realizacja: E1-Interactive