Konferencja naukowa

   

„CZŁOWIEK W ŚWIECIE FIZYCZNYM I METAFIZYCZNYM”

Rozważania o ideach łączących różne dziedziny naukowe w kontekście połączenia materii i energii oraz integracji cielesności, intelektualności i duchowości człowieka poprzez perspektywę sztuki tańca

15 października 2013, Aula Artis WSNHiD
 

Konferencja naukowa projektu „5 zmysłów eMOTION” będzie platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metafizycznej funkcjonowania człowieka.

Wydarzenie to połączy środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w kontekście pytania o kondycję duchowości człowieka w stosunku do jego miejsca w świecie współczesnym i postawy wobec stawianych przez niego wyzwań. Będzie to konfrontacja rozważań o tym, co materialne i niematerialne, metafizyczne i fizyczne. Będzie to także spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, a także dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych. Holistyczne spojrzenie na człowieka zostanie podkreślone przez nawiązanie do sztuki tańca, czyli wyjątkowego medium komunikacji włączającego i integrującego wszystke sfery funkcjonowania istoty ludzkiej w kontekście jej cielesności, intelektualności, emocjonalności i duchowości.

Główne założenia merytoryczne Konferencji w syntetycznym ujęciu:

  • Integracja środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w kontekście pytania o kondycję duchowości człowieka wobec jego miejsca w świecie współczesnym – spotkanie panelistów i zaproszonych gości z różnych środowisk.
  • Taniec jako sztuka, a także medium komunikacji włączające i integrujące wszystkie sfery funkcjonowania człowieka w kontekście jego cielesności, intelektualności, emocjonalności i duchowości.
  • Zderzenie tego, co materialne i niematerialne, fizyczne i metafizyczne. Spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych.
  • Przedmiot dyskursu: szeroko pojęta integracja i myślenie interdyscyplinarne jako sposób przekraczania barier w komunikacji między ludźmi i środowiskami, a także barier wewnętrznych przeszkadzających w indywidualnym rozwoju człowieka.

 

KOMITET NAUKOWY - PRELEGENCI KONFERENCJI

- prof. dr hab. Marian Golka, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Waldemar Łazuga, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak, Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Piotr Pierański, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
- ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW
- prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
- prof. Ewa Wycichowska, Zakład Tańca, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
- dr Agnieszka Jelewska, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Maciej Błaszak, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Aleksandra Kowalska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- Maria Krupecka, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
- Andrzej Saramowicz, Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego
- Maria Skommer, Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- Tomasz Szymoszyn, Centrum Kultur Azjatyckich „Mandala” w Poznaniu

Moderator: Beata Grudzińska

Zaproszeni prelegenci – wybitni specjaliści różnych dziedzin nauki i sztuki, a także przedstawiciele filozofii i teologii różnych religii oraz reprezentanci polityki społecznej spotkają się na wyjątkowej platformie wymiany myśli. Dyskusja ta jest w założeniu organizatorów głównym i kulminacyjnym punktem konferencji. Przedmiotem dyskursu będzie szeroko pojęta integracja i nastawienie interdyscyplinarne jako sposób przekraczania barier w komunikacji między ludźmi i środowiskami, a także pokonywania wewnętrznych trudności przeszkadzających w indywidualnym rozwoju człowieka.

Zaproszeni goście specjalni, a także uczestnicy konferencji będą świadkami niezwykłej wymiany poglądów autorytetów naukowych różnych dziedzin i poszukiwania wspólnych elementów łączących mistycyzm, sztukę i naukę.

Program konferencji:

10.00 – 10.15 Powitanie gości. Rozdanie materiałów konferencyjnych.

10.15 – 12.00 Prezentacja stanowisk panelistów odnośnie tematu konferencji – część I

12.00 – 12.30 Przerwa na kawę.

12.30 – 14.30 Prezentacja stanowisk panelistów odnośnie tematu konferencji – część II

14.30 – 15.30 Przerwa na obiad.

15.30 – 17.30 Panel dyskusyjny.

17.30 – 18.30 Pytania gości – dyskusja wspólna.

18.30 – 19.00 Wnioski końcowe. Zamknięcie konferencji. 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

 

Organizatorzy:

Mecenat:

Sponsorzy:

Partnerzy:

Media:

Media:

Media:

© 2013. Copyright 5 Zmysłów - eMOTION    |    Wszelkie prawa zastrzeżone.    |    Projekt i realizacja: E1-Interactive